El mètode de desinfecció amb UV-C

desinfecció uvc

És una obligació global garantir un entorn saludable. El mètode de desinfecció amb UV-C és un procés d’actualitat per a tenir cura de la salut dels teus empleats, dels teus clients i dels teus éssers estimats. Els dispositius PuriTechs combaten la propagació de virus i bacteris en tots els entorns professionals on la higiene i la neteja són de la màxima importància.

Davant la pandèmia actual, la tecnologia PuriTechs permet la desinfecció de l’aire i de les superfícies utilitzant el principi de radiació UV-C per reduir i controlar la propagació.

Què són els raigs UV-C?

L’ultraviolat (UV) és una energia que es troba en l’espectre electromagnètic, específicament entre els raigs X i la llum visible a simple vista. Encara que els raigs UV no es noten a l’ull humà, estem exposats a ells cada dia pels raigs del sol, que es componen de llum UV i són responsables de les nostres cremades solars. Els raigs UV es poden classificar en tres categories: UV-A, UV-B i UV-C.

Aquest últim, encara que molt eficaç, és la UV més energètica i nociva de les tres. Per tant, és necessari prendre precaucions i utilitzar productes dissenyats específicament per a l’ús de radiació UV-C.

Mèdicament, se sap que la radiació UV-C redueix bacteris i virus que poden ser nocius i suposen un risc per a la salut. El seu ús es realitza amb el procediment més estricte per assegurar un resultat òptim.

Quin és el mètode de desinfecció amb UV-C?

La radiació ultraviolada germicida (UV-C) és el mètode de desinfecció utilitzat per PuriTechs. El seu principi és matar o inactivar microorganismes destruint àcids nucleics, la qual cosa altera el seu ADN i ARN. Com a resultat, no poden ser nocius ni reproduir-se. La radiació ultraviolada germicida es pot utilitzar en una gran quantitat de suports, com ara aliments, aire o aigua.

La desinfecció amb UV-C té l’avantatge de poder aplicar-se en diversos entorns professionals, com ara hospitals, transports, gimnasos, botigues, vestidors, laboratoris o sales d’espera. També disposa de la capacitat de desinfectar equips professionals, com ara ulleres de seguretat, instruments, pipetes i altres dispositius. De fet, els laboratoris de recerca utilitzen aquest procés de desinfecció per al seu material de vidre i plàstic.

Diversos estudis han demostrat l’eficàcia de la desinfecció en l’entorn mèdic a través de la radiació ultraviolada germicida contra l’H1N1, així com el SARS-CoV-2, el virus que inicia la Covid-19. (1,2). De fet, els resultats van mostrar una reducció i un control significatiu de la propagació del virus. Això obre una porta a entorns més amplis, com ara restaurants, hotels o avions.

Com funciona el mètode de desinfecció amb UV-C?

La desinfecció de l’aire o de superfícies es realitza mitjançant l’ús de làmpades germicides que difondren la UV-C amb una longitud d’ona de 254 nanòmetres. Quan un microorganisme s’exposa a la UV-C, el nucli cel·lular es modifica sota l’efecte del procés fotolític, cosa que impedirà la divisió cel·lular i, per tant, la reproducció.

S’han de tenir en compte diversos factors per a l’eficàcia òptima de la radiació ultraviolada germicida:

  • La durada de l’exposició d’un microorganisme;
  • La intensitat de l’exposició a la radiació UV-C;
  • La longitud d’ona de la radiació UV-C utilitzada.

També cal tenir en compte la presència de possibles partícules que puguin protegir els microorganismes de la UV o la capacitat d’un microorganisme per resistir la UV-C.

Per a alguns bacteris, la dosi d’UV-C utilitzada no farà que la cèl·lula sigui destruïda immediatament, sinó que la desactivarà. És a dir, sempre hi haurà una activitat biològica, però ja no serà viable. No obstant això, hi ha la possibilitat d’augmentar l’eficàcia i intensitat de la UV-C utilitzant el mètode de reflexió. Mitjançant l’ús d’alumini, augmenta la taxa de reflexió i per tant més eficaç és l’ús de radiació UV-C.

Els productes PuriTechs per a la desinfecció amb UV-C

PuriTechs ofereix desinfecció a botigues, hospitals, hotels, restaurants, transports, gimnasos o qualsevol altre àmbit professional de manera eficient i ràpida. La seva tecnologia de radiació germicidapot desinfectar l’aire i les superfícies afectades a un mateix temps gràcies a la radiació UV-C.

Els dispositius PuriTechs poden produir prou llum germicida per crear entorns hostils als microorganismes, com ara bacteris, virus, floridura i altres patògens.

Per garantir una mobilitat i un ús òptims, PuriTechs ofereix dos productes d’alt rendiment:

  • The Tube, instal·lat directament sobre rodes per poder moure’s fàcilment a través dels espais a descontaminar. Funciona a través d’una aplicació mòbil per protegir l’usuari tant com sigui possible;
  • The Box, instal·lada sobre rodes per permetre una millor mobilitat, les seves làmpades estan disposades en una caixa a prova de xoc, irradien sense obstacles a l’espai i de forma segura. Després del seu ús, el dispositiu es pot emmagatzemar fàcilment en una cantonada de l’habitació.

La desinfecció de l’aire i de les superfícies amb el tractament per UV-Cés comparativament millor respecte a altres sistemes de desinfecció en relació als costos i mà d’obra requerits. De fet, un cop activats, els productes PuriTechs poden desinfectar un restaurant molt ràpidament, o un avió sense intervenció humana.

La tecnologia Philips contra la Covid-19

Des de fa més de 100 anys, aquesta companyia d’il·luminació líder mundial ha estat sinònim de qualitat i eficiència energètica. És per això que els dispositius PuriTechs es beneficien de la tecnologia Philips i la fabricació europea.

És important assenyalar que la intensitat de la UV-C és inversament proporcional a la distància al quadrat, de manera que la intensitat disminueix quan les distàncies són més llargues. No obstant això, gràcies a la potència de la llum germicida Philips, els productes PuriTechs són capaços de desinfectar un espai en un temps rècord.

Segons estudis de tecnologia Philips (del grup Signify) contra la Covid-19, el poder de la radiació ultraviolada germicida permet la destrucció del virus SARS-CoV-2 en un 99,9% a una distància d’1,25 metres en només 15 segons d’irradiació. (3,4)Per tant, seria suficient tenir una exposició de 90 segons a 2 metres de distància per eradicar al 99,9% el virus SARS-CoV-2, l’origen de la Covid-19 amb l’ús dels dispositius PuriTechs.

Garantim el desenvolupament de productes potents i eficients per poder afrontar l’actualitat mundial en relació a la salut i ajudar així el món professional.


Més informació sobre l’eficàcia dels raigs UV-C a les escoles.

Descobrir els productes PuriTechs.