Protegeix els teus clients: com organitzar-te durant la crisi sanitària?

clients crisi sanitària covid-19

Tot i que la seguretat i la salut dels teus empleats és important, també cal tenir en compte el benestar dels teus clients. La desinfecció del teu negoci és una necessitat i ser responsable és una actitud que tots els empresaris i gestors haurien d’adoptar.

La crisi sanitària empeny cap a una nova manera de gestionar el propi establiment, independentment del sector d’activitat.No només per reduir la taxa d’absentisme del personal, sinó també per fomentar l’accés dels clients limitant al màxim el risc de transmissió.

Quins són els riscos de transmissió de la Covid-19 als clients?

Hem parlat anteriorment de la transmissió aèria característica de la Covid-19. Igual que la grip, aquesta malaltia es transmet principalment per micropartícules en l’aire. Són possibles diversos riscs de transmissió:

 • Quan una gota de saliva o microgota infectada toca un client;
 • Quan un client es toca la cara amb les mans o amb un objecte infectats;
 • Quan algú menja, beu, fuma, etc. dins l’estança. El risc és més significatiu quan la mà entra en contacte amb la boca.

Finalment, molts gestos quotidians fan que la probabilitat de contagi o infecció sigui molt alta. Per tant, és necessari un procediment d’higiene estricte i pautes per als clients quan entrin al teu establiment.

Tot i que no ets del tot responsable de la salut dels teus clients, ho ets de la seguretat del teu establiment, més encara en aquest moment de crisi sanitària.

Garantir un lloc segur i saludable per als teus clients significa garantir l’obertura del teu establiment.

clients crisi sanitària covid-19

Quines mesures s’han de prendre de cara els clients?

L’empresari ha de revisar les circumstàncies en què els clients poden estar exposats al virus i aplicar les mesures necessàries per minimitzar el risc de contagi.

Segons l’article L4121-2 del Codi del treball (1), els empresaris han d’assegurar per als seus empleats, però també amb els clients, els principis de prevenció general següents:

 • Evitar riscs;
 • Avaluar els riscs que no es poden evitar;
 • Combatre els riscs en el seu origen;
 • Parar atenció al que ofereix l’evolució tecnològica;
 • Substituir el que sigui perillós amb solucions que no ho siguin o ho siguin menys;
 • Prendre mesures de protecció col·lectiva donant-los prioritat sobre les mesures de protecció individual;
 • Donar les instruccions adequades als empleats.

Opta per la desinfecció amb UV-C per a protegir els teus clients

Sense deixar de banda la importància de les mesures de prevenció, que ajuden a limitar els contactes, l’ús de tecnologia d’alt rendiment i extremadament ràpida redueix la probabilitat d’infecció gairebé a zero.

Donant suport a les normes de neteja de locals, terres i superfícies, la desinfecció amb UV-C té la capacitat d’eliminar el 99,9% de totes les traces de virus, bacteris i gèrmens patògens del teu establiment. (2)

T’oferim suport des del principi fins ql final en el procés de desinfecció amb UV-C i garantim resultats ràpids i segurs per a l’usuari. Els dispositius PuriTechs tenen el potencial de ser utilitzats en tots els sectors i àmbits possibles.

 • Són de fabricació 100% europea i tenen la tecnologia d’un líder mundial en il·luminació.
 • Els seus sensors de moviment i el retard en la posada en marxa garanteixen una seguretat d’ús òptima.
 • La mobilitat de les unitats facilita l’ús i permet el seu trasllat a tots els espais.

Per obtenir més informació sobre la desinfecció amb UV-C,tenim un article totalment dedicat a aquest tema.

Més informació sobre l’eficàcia de la radiació UV-C en centres geriàtrics.