Els aparells de llum UV-C no disposen de vidre transparent ni d’una protecció de plàstic. Per què?

La llum UV-C perd la seva capacitat germicida quan cau sobre una caixa de vidre o plàstic transparent. Per la mateixa raó, molts electrodomèstics no tenen protecció de vidre.

Si hi ha una tapa de vidre, el dispositiu perd la seva funció. Els tubs UV-C no s’han de cobrir amb res.

Did you find this FAQ helpful?
0
0