Com es decideix l’eficàcia de la llum germicida UV-C?

L’eficàcia de la llum UV-C germicida depèn del temps que un microorganisme estigui exposat als raigs UV-C, així com la intensitat i longitud d’ona de la font de radiació.

Per a més informació

Did you find this FAQ helpful?
0
0