Com s’utilitzen els dispositius PuriTechs? A quina distància es poden fer servir?

Depèn del temps d’escalfament del tub, de la marca, de la seva antiguitat i de la seva potència. En alguns dispositius UV-C que utilitzen tubs germicides de 36/40 watts es recomana un rang d’uns 3 metres.

Per reduir al màxim les ombres, es pot situar en 2 costats oposats de la sala i irradiar durant 2-3 minuts en cadascun d’aquests costats. Si es fa circular aire mentre funciona un dispositiu UV-C (mitjançant un ventilador, per exemple), s’afavoreix que la radiació arribi a totes les zones. Els UV-C amb aquesta potència segueixen sent el mètode més ràpid per a desinfectar estances.

Did you find this FAQ helpful?
0
0