Els lavabos són les zones més afectades de les clíniques. És possible utilitzar un dispositiu UV-C?

Absolutament! Tant els pacients com el personal de la clínica en utilitzar els lavabos poden deixar esquitxades en qualsevol superfície. En netejar-se les mans, la boca o el nas, fer gàrgares, etc. es generen moltes gotetes d’aerosol. Sovint els mateixos lavabos són utilitzats pels pacients i pel personal de la clínica.

És per això que els UV-C pot ser una opció de desinfecció ràpida. Com que els lavabos són molt més petits que les habitacions de la clínica, el procés és més ràpid.

Did you find this FAQ helpful?
0
0