Podem mirar la llum a través de la porta de vidre d’una altra habitació? Tinc particions de vidre entre els operadors. Puc continuar treballant mentre la làmpada UV-C està encesa en una altra habitació?

Els UV-C són làmpades d’alta energia amb una longitud d’ona més curta, però perden energia més ràpid que els UV-A i els UV-B.

Així, ni tan sols poden creuar el vidre normal. Perden la seva energia.

Es pot mirar a través de la porta de vidre o la mampara amb seguretat. La llum que passa a través del vidre és essencialment llum blava sense raigs UV-C.

Did you find this FAQ helpful?
0
0