Què passa si mirem la llum UV-C accidentalment?

Una mirada accidental a la llum UV-C a una distància d’uns metres és acceptable. No ho és mirar-la prolongadament. La lent ocular no permet que els UV-C penetrin fàcilment. Per tant, l’enlluernament accidental és admisible. Tot i això, la distància és un factor important.

Did you find this FAQ helpful?
0
0