Hi ha moltes opcions de tubs 11, 15W. Hi ha de 2 a 4 tubs a la unitat UV-C. Funcionarà?

El nombre de tubs no influeix en la distància recorreguda per els UV-C. És més important la intensitat de cada tub. Per tant, és preferible utilitzar tubs d’energia més elevada per tal de cobrir almenys 4 metres.

Did you find this FAQ helpful?
0
0