L’ozó m’ajudarà o em causarà un problema a la clínica?

Algunes empreses venen raigs UV amb opcions de formació d’ozó per eliminar bacteris.

Els tubs productors d’ozó són en realitat més barats. Per aturar la producció d’ozó, cal filtrar longituds d’ona per sota de 240 nm.

Això fa que els tubs sense ozó siguin més cars. Tot i que l’ozó és germicida, és perjudicial per a la salut. S’ha de renovar l’aire. Es triga 45 minuts per eliminar l’ozó d’una habitació. El nostre sistema UV-C és germicida, i no emet ozó.

Did you find this FAQ helpful?
0
0