Per què l’habitació té una olor diferent després de la irradiació amb UV-C? És segur entrar immediatamant a l’habitació?

L’ocupació humana d’una habitació normalment genera concentracions més altes de pols. Aquesta pols consisteix principalment en pell i cabells humans morts (80%), formada per molècules de queratina i cisteïna.

Quan s’aplica la radiació UV-C en un habitació durant uns minuts, els fotons UV-C d’alta energia descomponen aquestes molècules en molècules de tiol que tenen un llindar olfactiu molt baix. El nas humà pot detectar tiols en concentracions tan baixes com 1 de cada mil milions. Alguns dels fragments resultants de la pell i la molècula capil·lar a la pols després d’un intens bombardeig de fotons UV-C tindran tiols que contenen sofre que desprenen l’olor desagradable i penetrant dels cabells o carn cremats.

Les concentracions potencials resultants de molècules de tiol són insignificants en comparació amb els límits d’exposició acceptables publicats; és segur entrar en una habitació després de la desinfecció germicida amb UV-C.

Did you find this FAQ helpful?
0
0