Què és la irradiació ultraviolada germicida (UVGI)?

És un mètode de desinfecció que utilitza llum ultraviolada de longitud d’ona curta (UV-C) per inactivar o matar microorganismes i agents patògens. La UVGI prové de llum ultraviolada amb longituds d’ona prou curtes com per desinfectar superfícies, aire i aigua.

Més informació sobre la desinfecció amb UV-C

Did you find this FAQ helpful?
0
0