Què passa si activo una font UV més feble que els productes PuriTechs durant més temps? Tindrà el mateix efecte?

Llargues hores d’exposició a la llum UV-C pot escurçar la vida útil dels plàstics, la mica i molts altres productes. Els objectes foscos poden perdre el color i els objectes més clars poden esgrogueïr-se.

Did you find this FAQ helpful?
0
0