Geriàtrics: com evitar la infecció?

crisi sanitària ehpad

Controlar la propagació del virus és un repte financer i logístic important per a la majoria de les empreses, però més particularment per als establiments sanitaris i els centres geriàtrics.

Quines mesures s’estan aplicant per afrontar la situació sanitària? Com el suport de PuriTechs pot ser un actiu important en la lluita contra la propagació? Avui ens interessen els centres geriàtrics, residències de gent gran i centres de dia, llocs freqüenteats i amb persones amb risc.

Mesures per fer front a la situació sanitària

Ja sabem que la gent gran és un col·lectiu molt vulnerable als virus. A causa de la seva edat, la pèrdua d’autonomia i la vida comunitària augmenta el risc d’adquirir la infecció.

Com a resposta a la crisi sanitària provocada per l’epidèmia de Covid-19, s’han posat en marxa diverses mesures per a combatre el contagi entre residents i treballadors sanitaris.

Mesures relacionades amb la vida dels centres geriàtrics

S’han posat en marxa diverses mesures per garantir la salut global dins els centres geriàtrics:

 • Mantenir actualitzats els registres mèdics i la informació dels residents;
 • Seguiment diari de possibles símptomes en els residents;
 • Asignar habitacions individuals en la mesura en que sigui possible.

Mesures relacionades amb el personal sanitari

Si bé els residents del centre són persones amb alt risc, el seguiment dels treballadors de la salut també és important. Aquestes són les mesures posades en marxa:

 • Mantenir actualitzats els registres i la informació sobre el personal sanitari;
 • L’ús de màscara obligatori i permanent per a tot el personal del centre;
 • La distància física durant les activitats en què portar mascareta no és possible;
 • Formació regular del personal sobre mesures de prevenció i higièniques.

Mesures vinculades amb l’exterior del centre

A més d’establir un protocol estricte de mesures de prevenció i d’higiene a l’interior del centre, també s’han de posar en marxa mesures per a totes les persones a fora de l’establiment:

 • Aplicació estricta de les mesures de prevenció i de l’ús de la mascareta;
 • Seguiment dels visitants i de les sortides per facilitar el rastreig de contactes si apareix un cas;
 • Test RT-PCR negatiu previ per entrar a les instal·lacions.
ehpad contaminació per crisi sanitària

El suport de PuriTechs en el procés de desinfecció de centres geriàtrics

Davant el ressorgiment dels casos de Covid-19, el Ministeri de Salut i Solidaritat francès ha publicat un protocol sobre el reforç de les mesures de prevenció i protecció dels centres sociosanitaris que donen suport a persones en risc, com ara els centres geriàtrics.

En el reforç del protocol d’higiene el procés de desinfecció és una part integral i els dispositius PuriTechs poden oferir una solució . Mitjançant la seva tecnologia de raigs ultraviolats germicides, poden eradicar virus, bacteris i altres gèrmens patògens en totes les superfícies i espais potencialment infectats.

La rapidesa i facilitat d’ús dels dispositius no requereixen cap canvi en l’organització de l’atenció i la disponibilitat del personal sanitari ja que es poden controlar remotament a través d’una aplicació mòbil.

La desinfecció amb UV-Cté diversos avantatges per a instal·lacions com els centres geriàtrics:

 • El procés pot ser dut a terme per tot el personal;
 • Els dispositius es poden controlar remotament;
 • La desinfecció és capaç d’eradicar els virus al 99.9%;
 • La radiació UV-C no altera els aparells i equips professionals;
 • Els detectors de presència garanteixen la seguretat total de l’usuari.

Per descobrir els dispositius PuriTechs.

Clíniques dentals: les primeres a afrontar la transmissió aèria.