Els beneficis de la radiació UV-C

La radiació UV-C, l’arma   definitiva contra els virus. Sabies que la Covid-19 es manté activa en superfícies durant més de 20 dies?

La radiació UV-C s’utilitza en el mètode de desinfecció PuriTechs per eradicar el 99,9% dels virus, bacteris i altres gèrmens superficials. D’aquesta manera, garantim espais més saludables que es descontaminen en un temps rècord de qualsevol amenaça per a la salut.

 

ultraviolets uvc

Què és la radiació UV-C?

Hi ha 3 tipus de raigs ultraviolats (UV): UV-A, UV-B i UV-C, i es diferencien per les seves longituds d’ona. L’energia de cada radiació depèn del seu origen lumínic i de l’entorn per on es propaga. En general, si la longitud d’ona de la radiació és més petita significa que és més energètica i, per tant, es propaga menys per l’atmosfera.

+++ ...

Els efectes de la radiació UV-C sobre virus i bacteris

Els raigs UV-C són germicides, és a dir, són capaços de destruir gèrmens i microorganismes quan la seva longitud d’ona és de 253.7nm.

La radiació ultraviolada de tipus C (UV-C) produeix reaccions fotoquímiques moleculars. Amb l’absorció de longituds d’ona UV-C, la dissociació molecular de l’ADN i/o ARN danya la membrana cel·lular i els nuclis. Com a resultat, els gèrmens i microorganismes són incapaços de reproduir-se i d’entrar en la fase de mutació cel·lular, de manera que estan inactivats o completament erradicats.

+++ ...
descontaminació UV d'esterilització UV covid-19
Avantages décontamination UVC

Els avantatges de la desinfecció amb UV-C

Els avantatges de la descontaminació amb UV-C són molt nombrosos, per això el seu ús segueix sent objecte de gran quantitat estudis per tal d’obtenir el màxim profit dels seus beneficis. A grans trets, aquests són els principals avantatges:

+++ ...