LES NOSTRES CERTIFICACIONS

Ens comprometem a aportar el nostre gra de sorra per ajudar el món professional durant aquesta crisi sanitària. Creiem que garantir un entorn més saludable i segur no hauria de ser una font d’estrès. És per això que hem desenvolupat dispositius d’alt rendiment accessibles per a tothom per a controlar virus, bacteris i altres gèrmens patògens.

DISTRIBUCIÓ POLAR D'INTENSITATS RADIANTS

La representació d’un feix de llum com una ona electromagnètica o una col·lecció de fotons és molt útil per entendre com la llum interactua amb la matèria. No obstant això, per a descriure la llum a l’atmosfera, ens interessa principalment el flux d’energia.

+++ ...

Distribució espectral en la gamma UV

La irradiació ultraviolada (UV) és una irradiació electromagnètica amb una longitud d’ona de 100-400 nm; més curta que la de la llum visible (400-700 nm), però més llarga que els raigs X (< 100 nm). Irradiació UV-C (200-280 nm).

+++ ...

Dosis d'exposició a la radiació ultraviolada

El grau d’inactivació per raigs ultraviolats està directament relacionat amb la dosi d’UV aplicada.

la dosi és el producte de la intensitat UV [I] (expressada en energia per unitat d’àrea) i del temps d’exposició [T].

DOSI = I x T

+++ ...