The Box

  • Fàcilment transportable en la seva caixa resistent a l’impacte
  • UV-C d’alta potència
  • Camp d’actuació de 120º
  • Ús a través de l’aplicació mòbil
  • Protecció de l’usuari

Disponible com a reserva