The Box

  • Fàcilment transportable dins la seva caixa resistent a impacte
  • UV-C d’alta potència
  • Camp d’actuació de 120º
  • Ús a través de l’aplicació mòbil
  • Protecció de l’usuari
  • Ve sense suport
Més informació...