Els riscos de les làmpades UV per a ús domèstic

làmpades uv ús de la llar

Amb la present situació sanitària s’ha desenvolupat el mercat de làmpades UV per a ús domèstic. Presentades com la solució per matar virus, inclòs el de la Covid-19, aquestes làmpades poden ser extremadament perilloses per a la salut. T’expliquem perquè en aquest article.

Quants tipus de raigs UV existeixen?

Hi ha tres tipus de raigs ultraviolats i es distingeixen per la seva longitud d’ona:

  • UV-A (400 – 315 nanòmetres)
  • UV-B (315 – 280 nanòmetres)
  • UV-C (280 – 100 nanòmetres)

Només els UV-A i UV-B són capaços de creuar la capa d’ozó i arribar fins a nosaltres. Són els responsables del bronzejat de la pell i de les cremades solars. Els UV-C, en canvi, es filtren completament i no arriben fins a nosaltres.

Per obtenir més informació sobre els raigs ultraviolats, tenim un article dedicat íntegrament a aquest tema.

Quin és el problema amb les làmpades UV per a ús domèstic?

Els raigs UV-C tenen la capacitat d’erradicar virus, bacteris i altres gèrmens patògens,mentre que els raigs UV-A i UV-B no la tenen. Els dispositius venuts al públic en general solen ser raigs UV-B oraigs UV-C amb informació errònia.

Les làmpades UV d’ús domèstic no tenen la capacitat d’eliminar virus, i especialment el SARS-CoV-2, causant de la Covid-19. De fet, el neurobiòleg Martínez-Romeo diu que “els estudis científics han determinat que es triga entre 5 i 10 minuts d’exposició UV-C per aconseguir la inactivació 100% de la Covid-19”. No obstant això, moltes làmpades venudes al mercat argumenten que només trigarien 5 segons en alliberar completament els objectes i les superfícies de gèrmens patògens.

També sabem que per a poder utilitzar un dispositiu UV-C entren en joc diversos factors:

  • La durada de l’exposició;
  • La intensitat de l’exposició als raigs UV-C;
  • La longitud d’ona de la radiació UV-C.

Les làmpades UV d’ús domèstic són ineficaces en l’eradicació dels virus de la superfície. A més, la manca de coneixement i l’ús general poden perjudicar seriosament la salut.

Per a més informació sobre la desinfecció amb UV-C es pot consultar aquest article.

Quins són els efectes dels raigs UV-C en la nostra salut?

Els raigs UV-C s’utilitzen generalment amb fins mèdics (recentment també amb finalitats professionals), i hi ha una raó per a això.

Els UV-C tenen la capacitat de modificar l’ADN i l’ARN de les cèl·lules per evitar que entrin a la fase la divisió cel·lular, és a dir, que es reprodueixin. En particular, afecten un compost anomenat tiamina, que forma part de les quatre bases nitrogenades (o nucleobases) del nostre ADN. Si la seva transformació difereix a causa de l’exposició excessiva als UV-C, es converteix en responsable del desenvolupament d’alguna malaltia genètica, així com de càncer de pell o d’ull.

A més, diversos estudis mostren que l’exposició excessiva a UV-C podria causar cremades significatives i riscos de melanoma segons el nombre de cremades rebudes durant l’exposició. També podria derivar a lesions de la pell i dels ulls. (1,2)

La Direcció Genarl de la Salut declara que “A data d’avui no recomanem l’ús de “netejadors amb UV” per a la desinfecció d’objectes potencialment infectats.” Opinió també compartida per l’OMS (3) que explica que la millor manera de protegir-se del virus a casa és rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic o sabó. L’ús de làmpades UV per a ús domèstic podria causar greus lesions a la pell i als ulls.


Altres dispositius com els purificadors d’aire també poden ser ineficaços i causar la degradació de la qualitat de l’aire.