Overzicht

Deze website “Puritechs.com” wordt beheerd door Mall Capital S.L.. Op de hele site verwijzen de termen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ naar Mall Capital S.L.

Mall Capital S.L. biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site aan u, de gebruiker, geconditioneerd op uw aanvaarding van alle voorwaarden, voorwaarden, polissen en mededelingen die hier vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Terms of Service”, “Terms”), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hiernaar wordt verwezen en/of beschikbaar is via hyperlink. Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief gebruikers zonder beperking die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website besn.read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of geen gebruik maken van diensten. Als deze servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de servicevoorwaarden. U op dit gewenst moment op deze pagina de meest recente versie van de servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen vormt aanvaarding van deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Siteground Inc. Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

AFDELING 1 – VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf en u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen toe te staan deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor een illegaal of ongeautoriseerd doel en mag ook geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten).
U mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard overbrengen.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

AFDELING 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook op elk gewenst moment.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en a) transmissies via verschillende netwerken; En b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische eisen van het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens het overzetten van netwerken.
U stemt ermee in om geen delen van de Service, het gebruik van de Service of de Service of enig contact op de website of enig contact op de website waarmee de service wordt geleverd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren.
De rubrieken die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak inbegrepen en hebben geen invloed op deze Voorwaarden of op een andere manier.

AFDELING 3 – JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die beschikbaar wordt gesteld op deze site niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen voor algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt of als enige basis voor het nemen van beslissingen worden gebruikt zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, completere of tijdigere informatiebronnen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te volgen.

AFDELING 4 – WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN DE PRIJZEN

Prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor u of aan derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

AFDELING 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen onderhevig aan retour of uitwisseling volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur van uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen inzicht van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te staken. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

AFDELING 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN REKENINGGEGEVENS

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen orders omvatten die door of onder dezelfde klantenaccount zijn geplaatst, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mail- en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is gedaan. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar eigen weten, lijken te worden geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs, te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere gegevens, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details u ons retourbeleidbekijken.

AFDELING 7 – FACULTATIEVE GEREEDSCHAPPEN

We kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover we geen controle of invoer hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools “zoals het is” en “beschikbaar” zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk voor of met betrekking tot uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en goedkeurt op welke voorwaarden tools worden geleverd door de relevante externe provider(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze servicevoorwaarden.

AFDELING 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we rechtvaardigen en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn verricht in verband met websites van derden. Controleer zorgvuldig het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

AFDELING 9 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE OPMERKINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons verzendt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (collectief, ‘opmerkingen’), stemt u ermee in dat we op elk moment zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in alle opmerkingen die u ons doorstuurt. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te handhaven; 2. een schadevergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud die we naar eigen goeddunken bepalen, te controleren, te bewerken of te verwijderen, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend te zijn of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden schenden, waaronder auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigen recht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of dat uw computervirus of andere malware bevat die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de Service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of anderszins ons of derden misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

AFDELING 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het indienen van persoonlijke gegevens via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid tebekijken.

AFDELING 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onjuistheden of omissies bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten voor producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt verzonden).
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief zonder beperking prijsinformatie, tenzij wettelijk vereist. Er mag geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

AFDELING 12 – BELASTINGEN, VERGOEDINGEN EN RECHTEN

Wanneer, of na levering, kunnen er vergoedingen, rechten, invoer/uitvoer en accijnzen zijn, evenals andere vergoedingen of beoordelingen die kunnen worden beoordeeld of geheven door een nationale, staats- of lokale overheid en een van hun diensten en onderverdelingen met betrekking tot de bestelde producten. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de oorspronkelijke verzendkosten en moeten door u worden betaald naast de bedragen vermeld op onze website. U heeft geen recht op betaling of terugbetaling door ons voor deze kosten. Als u niet de vereiste kosten, rechten, belastingen of beoordelingen betaalt en de artikelen aan ons worden geretourneerd, zullen wij u een terugbetaling geven voor de geretourneerde producten minus de verzendkosten voor de retourlevering.

Als u niet zeker bent van de kosten en of u wordt getroffen, neem dan contact op met uw lokale douanekantoor.

AFDELING 13 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: a) voor elk onwettig doel; b) anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen; c) in strijd zijn met internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen; d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; e) te treiteren, misbruik, belediging, schade, laster, laster, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) onjuiste of misleidende informatie in te dienen; g) het uploaden of verzenden van virussen of andere vormen van kwaadaardige code die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt die van invloed is op de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet; h) het verzamelen of bijhouden van de persoonlijke gegevens van anderen; i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spin, crawl of schraap; j) voor elk obsceen of immoreel doel; Of (k) de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

AFDELING 14 – DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of onvermogen om de dienst te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en diensten die u via de service worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd ‘as is’ en ‘as available’ voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van handelsbaarheid, koopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zijn Mall Capital S.L., onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enige schade, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, bestraffende, bijzondere of daaruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking verloren winsten, gederfde inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of zij in contract , onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, als gevolg van uw gebruik van een van de diensten of producten die via de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of omissies in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst , verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien op de hoogte van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximaal toegestane mate van de wet.

AFDELING 15 – SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om Mall Capital S.L. en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, bestuurders, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, onschadelijk van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeien uit uw schending van deze Algemene Dienstvoorwaarden of de documenten die zij op een referentie hebben opgenomen , of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

AFDELING 16 – VERBREKENBAARHEID

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze dienstvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, is deze bepaling niettemin uitvoerbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht van deze servicevoorwaarden te zijn afgesneden, deze vaststelling laat de geldigheid en uitvoerbaarheid van andere resterende bepalingen onverdeeld beïnvloeden.

AFDELING 17 – BEËINDIGING

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, overleven de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze servicevoorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat deze door u of ons zijn beëindigd. U deze servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet meer wilt gebruiken of wanneer u onze site niet meer gebruikt.
Als u naar eigen oordeel niet slaagt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een termijn of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dus de toegang tot onze Diensten (of enig deel daarvan) ontzeggen.

AFDELING 18 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het feit dat wij geen recht of bepaling van deze dienstvoorwaarden uitoefenen of handhaven, vormt geen afstand van dit recht of een bepaling.
Deze servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot De Dienst worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en overeenstemming tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot , alle eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Onduidelijkheden in de interpretatie van deze dienstvoorwaarden mogen niet worden opgevat tegen de redactie.

AFDELING 19 – BESTUURSRECHT

Deze servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Andorra.

AFDELING 20 – WIJZIGINGEN IN DE DIENSTVOORWAARDEN

U op deze pagina op elk gewenst moment de meest recente versie van de servicevoorwaarden bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden vormt aanvaarding van deze wijzigingen.

AFDELING 21 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten op [email protected]naar ons worden gestuurd.